Advokaterne i Jyllandsgården

OPHÆVELSE PGA. VANRØGT

Efter lejelovens regler om ophævelse kan et lejemål ophæves ”når lejeren van-røgter det lejede