Advokaterne i Jyllandsgården

Lejeret

Vi repræsenterer udlejer i lejeretlige problemstillinger. Vi er lejeret advokat eksperter på alle lejeretlige områder.

Lejeret advokat

Vi hjælper dig som er udlejer

Vi har en særlig ekspertise i leje-ret,  da vi er lejerets advokat eksperter, og har kendskab til en lang række utrykte domme, som vi med stort held benytter som præjudikat i de leje-retssager, vi fører. Vi har ført over 1.000 leje-retssager og har et helt unikt kendskab hertil. 

Vi repræsenterer som et led i vores deltagelse i Århus Udlejerforening udlejer i tvister om lejemål.  

Hvis du er udlejer og har nogle juridiske problemstillinger du har brug for råd og vejledning omkring, så vil vi med glæde hjælpe dig! 

Vi kan være behjælpelig med alle aspekter indenfor udlejning, vores ydelser omfatter bl.a.: 

  • Lejekontrakter 
  • Ind- og udflytningssyn
  • Håndtering af depositum og leje
  • Inkasso, påkrav og restancer 
  • Opsigelse / ophævelse af lejere
  • Huslejenævnssager 
  • Boligretsager 
  • mv. 

 

Ønsker du at vide mere? Eller har du en sag mod en lejer du gerne vil have vi skal hjælpe dig med? – Så tøv ikke med at kontakte os.