Advokaterne i Jyllandsgården

Er alderen afgørende?

Mange lejerorganisationer og også nogle huslejenævnsmedlemmer er af den opfattelse, at det har betydning for det lejedes værdi