DELE LEJEMÅL

Det er efterhånden almindeligt forekommende, at der indgås lejekontrakter med 2 eller 3 navngivne lejere, der kaldes et delelejemål, hvor lejerne ikke er et ægtepar eller registreret parforhold, idet der gælder særlige regler i lejeloven for disse.

OPHÆVELSE PGA. VANRØGT

Efter lejelovens regler om ophævelse kan et lejemål ophæves ”når lejeren van-røgter det lejede

Er alderen afgørende?

Mange lejerorganisationer og også nogle huslejenævnsmedlemmer er af den opfattelse, at det har betydning for det lejedes værdi

SÆT HUSLEJEN NED!

de seneste ændringer af lejelovgivningen pr. 1/7 2020 medført, at denne situation er opstået.